Stres & Vyhorenie

10 - týždňový kurz

PRE KORPORÁCIE

15+
hodín

Garancia vrátenia peňazí

Zaručené výsledky

Bonusy

Ciele kurzu

Spoznáte princípy a získate techniky, ktoré vás naučia:

  • používať myseľ ako nástroj, a to efektívne a iba, keď to situácia vyžaduje
  • dobre sa sústrediť
  • analyzovať denné aktivity a ich management pre ľahkú regeneráciu
  • ako prepnúť niektoré stresové aktivity na nestresové
  • pochopiť funkcie, účinky a súvislostí autonómneho nervového systému pri strese a regenerácii a ich využiť v praxi na efektívnejšiu regeneráciu, zvýšenie výkonu, produkciu hormónov, pokoj mysle
  • vedome produkovať určité hormóny v tele na základe vôle a využiť ich v praxi pri zvládaní stresu a regenerácii
  • skľudniť myseľ, zotrvať v bezmyšlien