Stres & Vyhorenie

10 - týždňový kurz

SKUPINOVÝ

20+
hodín

Garancia vrátenia peňazí

Zaručené výsledky

Bonusy

Ciele kurzu

Spoznáte princípy a získate techniky, ktoré vás naučia:

  • používať myseľ ako nástroj, a to efektívne a iba, keď to situácia vyžaduje
  • dobre sa sústrediť
  • analyzovať denné aktivity a ich management pre ľahkú regeneráciu
  • ako prepnúť niektoré stresové aktivity na nestresové
  • pochopiť funkcie, účinky a súvislostí autonómneho nervového systému pri strese a regenerácii a ich využiť v praxi na efektívnejšiu regeneráciu, zvýšenie výkonu, produkciu hormónov, pokoj mysle
  • vedome produkovať určité hormóny v tele na základe vôle a využiť ich v praxi pri zvládaní stresu a regenerácii
  • skľudniť myseľ, zotrvať v bezmyšlienkovom stave aj počas bežného dňa a konať z pokoja
  • navodiť, vnímať a zotrvať v prítomnom okamihu aj počas dňa (stav meditácie)
  • vybudovať komunikačný kanál medzi vedomím a telom, aby ste vedeli vedome ovplyvňovať zautomatizované reakcie tela (vedieť zadávať pre telo čitateľné požiadavky, smer vedomie->telo), a zároveň vedieť vnímať a interpretovať signály, ktoré vám telo nepretržite dáva (smer telo->vedomie)
  • dosiahnúť rozšírené vedomie a spontánnu radosť, plynulé bytie, tzv. FLOW

CENA


299 €

Termíny kurzov

Kúpiť
Vybrat variantu pro Stres a vyhorenie - 10 týždňov, skupinový
Termín:24. 9. 2019
299 €
Skladom

Bratislava 19:30-21:3024. 9. 2019

Nestíhate dobíjať vlastné baterky a idete na rezervu?

Ani počas spánku nedokážete zregenerovať a ráno sa budíte unavení?

Vaše telo siaha na dno svojich síl a vy počas dňa fungujete na energetický dlh. Keď nemáte energiu, strácate motiváciu, výkon a náladu žiť. Pocit vlastného naplnenia  a zmyslu bytia prudko upadá. Únava sa prejavuje nielen priamo na fyzických a pracovných výkonoch, ale rovnako sa odráža aj v súkromnom živote, náladách a kvalite vzťahov. 

Pozor!

Tento stav je deštrukčný

Zastavte to!

Skôr či neskôr sa to prejaví vyčerpaním, oslabením a chorobou.

Dosiahnite stav “plného dobitia bateriek”, ktorý sa prejavuje neopísateľnou radosťou, zvýšenou kreativitou, efektivitou a elánom do života

Vďaka tomuto kurzu budete schopní ostať v tomto napĺňujúcom stave (Flow) aj bez nutnosti opakovania naučených cvičení.

Získajte späť svoju energiu a radosť zo života

Vyberte si svoj kurz


Bratislava 19:30-21:3024. 9. 2019

Kúpiť
Vybrat variantu pro Stres a vyhorenie - 10 týždňov, skupinový
Termín:24. 9. 2019
299 €
Skladom

Kurz bol perfektný, ešte lepší než som očakávala. Neskutočne silný zážitok! Som človek, kt. je v permanentnom strese a veľkom pracovnom nasadení. Prehodnocujem svoj život a zaujímam sa o zdravý životný štýl a svoje telo a tento kurz mi dal strašne moc. Tvoj kurz bol úžasný, Viktor! Ďakujem!

Paťa

Účinný nástroj ako zdolávať stres, ako mu predísť v dnešnom hektickom svete.

Michal Škoviera

Originálne techniky a know how vytvorené na ovládnutie myslenia, radikálne zlepšenie sústredenia a efektivity v práci

Prinášam vám vlastné techniky vzniknuté počas 1000 hodín spolupráce s ľuďmi, ktorí bojovali so stresom a vyčerpanosťou. Techniky som ďalej zjednodušoval, aby boli zrozumiteľné a účinne aj s menšou dávkou vynaloženej energie

Čo vás na kurze čaká?

Zhodnotíte vašu súčasnú situáciu

Kurz ponúka ucelené riešenie ako zhodnotiť svoj súčasný stav na základe ľudskej fyziológie. Zistite,  kde zbytočne mrháte svojou energiu a naučite sa konkrétne techniky na premenu činností zo zbytočne energeticky náročných na neutrálne, alebo dokonca relaxačné.

Využijete fyziológiu tela vo svoj prospech

Aby bola možná premena činností, je dôležité porozumieť fyziológii tela a využiť ju vo svoj prospech. Pomocou vedomej tvorby určitých neurohormónov vieme ľahko ovplyvniť telo, aby sa prehodilo z aktívneho módu (sympaticus) do regeneračného (parasympaticus).

Naučíte sa fyzické aj mentálne spôsoby ovplyvnenia tela

Od podobných kurzov sa odlišuje hlavne tým, že nie je založený iba na mentálnych technikách a meditácii, ale priamo využíva fyziologické procesy v tele, hormóny a neurálnu plasticitu mozgu. Nezáleží teda na tom, či viete “meditovať”, alebo máte talent, jednoducho to funguje každému.

Dosiahnete stav plného “dobitia bateriek”

Výsledkom kurzu je upravený spôsob života.  Nebude u vás dochádzať k vyčerpaniu a budete v pretrvávajúcom stave kľudu a spontánnej radosti. Výborné sústredenie vám pomôže zvýšiť efektivitu pri vykonávaní činností, a takto šetriť svoj výkon počas dňa. 

Stav plného “dobitia bateriek” sa prejavuje radosťou, zvýšenou kreativitou a elánom do života. Po skončení kurzu budete schopní ostať v tomto stave aj bez cvičení.

Aká je náročnosť kurzu?

Kurz je vhodný pre každého, aj pre veľmi vyčerpaných a vyhorených ľudí. Náročnosť je minimálna, ale je potrebné denne cvičiť relaxačné techniky. Môžu sa robiť kedykoľvek počas dňa a netrvajú dlho. V druhej polovici kurzu začínajú tréningy počas vychádzky do prírody (ktoré veľmi pomáhajú, ale nie sú nutné), takže je vhodné si vedieť vyhradiť hodinku denne na prechádzku. V prípade, že máte vrodenú poruchu pozornosti, alebo získanú poruchu pozornosti (mozgová porážka, skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, atď. ) prosím kontaktujte ma pred zakúpením kurzu.

Bonusy,
vďaka ktorým si z kurzu odnesiete viac

Tréning bez tréningu

Naučím vás tzv. techniku “tréning bez tréningu”, vďaka ktorej si už viac nemusíte vytvoriť extra časový priestor na denné cvičenia. Cvičenia sa dajú zapojiť do bežného dňa tak, aby nezaberali váš čas.

Týždenná konzultácia

Ak budete potrebovať, každý týždeň si s vami individuálne prejdem prebraté postupy a prekonzultujem riešenia prípadných vzniknutých problémov.

Ešte viac z kurzu

Ukážem vám doplnkové cviky a techniky na uvoľnenie chrbtového svalstva a krčnej oblasti vychádzajúce z taoistickej jógy, ale aj rôzne druhy dýchania pre rýchlejšie dosiahnutie žiadúcich cieľov.

Vyberte si svoj kurz


Bratislava 19:30-21:3024. 9. 2019