Odborné články a štúdie o Wim Hof Method, strese, vyhorení a regenerácii, taoistickej joge a účinkoch pobytu v tme

Začiatok vedeckého výskumu

Dlho sa verilo, že to, čo dokáže Wim, nie je možné. V roku 2007 bola spravená prvá vedecká analýza vo Feinstein Institute v New Yorku. V roku 2011 v University Medical Center St. Radboud v Nijmegen (Holandsko) sa začal seriózny výskum. Po viacerých testoch museli vedci pripustiť, že Wim a jeho žiaci sú schopní vedome ovplyvniť autonómny nervový systém. To je niečo, čo sa dovtedy považovalo za nemožné. Toto prelomové zistenie, publikované v PNAS a v časopise Nature, zaistilo kredibilitu a rozšírilo zvedavosť vo vedeckej obci. Odvtedy sa o WHM zaujíma stále viac vedcov z rôznych vedeckých disciplín a rôzne sľubné štúdie práve prebiehajú.

2017

Prebiehajúci výskum

Rôzne výskumné inštitúty po celom svete stále študujú efekty metódy Wima Hofa. Nižšie môžete nájsť súhrn štúdií, ktoré práve prebiehajú.

Motivácia a skúsenosti ľudí, praktizujúcich WHM

RMIT University v Austrálii vykonala prieskumnú štúdiu, zisťujúc motiváciu a skúsenosti ľudí, praktizujúcich WHM po celom svete. Poskytne to náhľad na:

  1. pozitívny dopad pri praktizovaní WHM na zdravie a dobrý pocit
  2. potenciálny nežiaduci efekt, ktorý by mohol zlepšiť bezpečnostné predpisy na praktizovanie

Údaje sa práve spracúvajú.

https://www.rmit.edu.au

Zápaly a bolesť

V Radboud University Medical Center v Nijmegen v Holandsku práve ukončujú novú štúdiu o účinkoch rôznych súčastí WHM na priebeh zápalu a bolesť.

https://www.radboudumc.nl/

Metabolická aktivita

Kenkodo Metabolomic Discoveries v Nemecku spolupracuje s Radboud UMC. Analyzujú vzorky krvi, ktoré boli odobrané v Radboud UMC pri predchádzajúcich štúdiách. Použitím týchto dát sa snažia pochopiť metabolickú aktivitu v krvných bunkách počas praktizovania WHM. Rôzne parametre môžu poskytnúť nové náhľady na priebeh metabolických dejov.

http://www.metabolomicdiscoveries.com

Autoimunitné choroby

Amsterdam Medical Centre (AMC) v Holandsku robí štúdiu na účinky WHM na zápal a kvalitu života u ľudí so spondylitídou (chronické zápalové ochorenie, ktoré v typickom prípade spôsobuje trvalú bolesť a stuhnutosť chrbta).

https://www.amc.nl/web/Zorg.htm

Mozgová aktivita

Wayne State University v Michigane, USA, meria účinky WHM na mozgovú aktivitu. Tento výskum sa skladá z dvoch častí:

  1. Účinky izolovaného vystavovania sa chladu
  2. Účinky vystavovania sa chladu v kombinácii s WHM dychovými technikami a koncentráciou mysle

https://wayne.edu

https://www.med.wayne.edu/news/2017/02/10/wsu-gets-first-look-at-iceman-wim-hofs-brain-activity-in-new-research-collaboration/

Spánkové vzorce a úrovne stresu

Wim vytrénoval skupinu špeciálnych jednotiek amerických Navy SEALS vo WHM! Teraz pokračujú v tréningu 10-týždňovým online kurzom. Výskumný tím skúma účinky WHM na spánkové vzorce a úroveň stresu.

Nadchádzajúce

Wim priebežne komunikuje s výskumnými centrami a inštitútmi po celom svete o možnostiach vykonávať výskum rôznych aspektov a účinkov metódy Wima Hofa.

2015

Kapitola: Biológia dnes (Biology Now) – Endokrinný a imunitný systém – testovanie Icemana

Zhrnutie: Táto kapitola v akademickej vedeckej učebnici používa metódu Wima Hofa a vedu, na ktorej sa zakladá, na vysvetlenie mechanizmov endokrinného a imunitného systému. Tým vytvára známu štúdiu z PNAS (2014) prístupnú každému, koho zaujíma.

Stiahni kapitolu (ENG)

Odborný článok: Štúdia na potvrdenie princípov: Úloha a očakávané výsledky pri tréningovom programe zloženom z meditácie, dychových cvičení a vystavovania sa chladu, pri odpovedi na aplikáciu endotoxínu

Autori: H. van Middendorp, M. Kox, P. Pickkers, A. W. M. Evers - Radboud University Medical Center

Zhrnutie: Po preskúmaní možnosti dobrovoľne ovplyvniť vlastnú fyziologickú stresovú odpoveď na experimentálne vyvolaný zápal, s použitím metódy Wima Hofa v roku 2014, vedci spravili štúdiu na potvrdenie princípu, aby preskúmali úlohu vlastných očakávaní na ovplyvnenie výsledkov. Našli sa indikácie, že všeobecný optimizmus pri očakávanom výsledku je potenciálny determinant na ovplyvnenie autonómnych a imunitných odpovedí na vyvolaný zápal.

Stiahni článok (ENG)

2014

Odborný článok: Dobrovoľná aktivácia sympatického nervového systému a oslabenie prirodzenej imunitnej odpovede u ľudí

Autori: M. Kox, P. Pickkers et al. - Radboud University Medical Center (uverejnené v PNAS)

Zhrnutie: V tomto dokumente sa zhodnocuje vplyv Wim Hofovej metódy na autonómny nervový systém a prirodzenú imunitnú odpoveď. Skupina dvanástich ľudí bola vytrénovaná Wim Hofovou metódou predtým, ako podstúpili experiment na vyvolanie zápalovej reakcie, normálne sa prejavujúcej ako chrípkové príznaky. V porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá nebola trénovaná vo WHM, trénovaná skupina vykázala menej chrípkových príznakov, nižšie hladiny zápalových faktorov a zvýšenú úroveň plazmového epinefrínu. V závere bola trénovaná skupina schopná dobrovoľne aktivovať sympatický nervový systém.

Stiahni článok (ENG)

Odborný článok: Kontrolovaná hyperventilácia po tréningu môže urýchliť výškovú aklimatizáciu (Opis účinkov WHM pri výstupe na Kilimanjaro, 5895 m. n. m.)

Autori: G. Buijze, M. T. Hopman

Zhrnutie: V tomto článku sa opisuje vplyv Wim Hofovej metódy na akútnu výškovú chorobu. Počas expedície na horu Kilimanjaro skupina 26 horolezcov, ktorí boli trénovaní vo WHM, použili dychové techniky ako prevenciu alebo, ak bolo treba, na zvrátenie symptómov akútnej výškovej choroby.

Stiahni článok (ENG)

Odborný článok: Časté vystavovanie sa extrémnemu chladu, hnedý tuk a chladom vyvolaná termogenéza: Štúdia na monozygotických (jednovaječných) dvojčatách

Autori: J. Vosselman, W. D. van Marken-Lichtenbeld - Maastricht University Medical Center

Zhrnutie: Táto štúdia testovala efekty životného štýlu s častým vystavovaním sa extrémnemu chladu na hnedé tukové tkanivo (Brown Adipose Tissue - BAT) a chladom vyvolanú termogenézu (Cold Induced Thermogenesis - CIT). Experiment porovnával Wima Hofa, ktorý je zvyknutý na extrémny chlad, a jeho monozygotické dvojča - brata, ktorý na chlad zvyknutý nie je. Obaja používali dychovú techniku podobnú g-Tummo (dychová technika tibetských mníchov na generovanie tepla). Výsledky nepreukázali signifikantný rozdiel v BAT a CIT medzi oboma subjektmi. Avšak Wimova teplota jadra klesla menej ako u jeho brata a jeho subjektívna reakcia na chlad bola pozitívnejšia. Okrem toho, telesná teplota generovaná oboma bratmi bola výrazne vyššia ako u priemernej osoby. Všetko naznačuje, že dýchanie podobné g-Tummo počas vystavovania sa chladu môže spôsobiť zvýšenú produkciu tepla.

Stiahni článok (ENG)

2012

Odborný článok: Vplyv koncentrácie/meditácie na aktivitu autonómneho nervového systému a vlastnú imunitnú odpoveď: prípadová štúdia

Autori: M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. et al. - Radboud University Medical Center

Zhrnutie: Táto štúdia bola spravená po tom, ako Wim Hof tvrdil, že dokáže ovplyvniť svoj autonómny nervový systém, a tým aj svoju prirodzenú imunitnú odpoveď. Jeho imunitná odpoveď na zápal bola meraná počas 80-minútoveho pobytu v podmienkach, keď mal celé telo zasypané ľadom a robil techniku koncentrácie z Wim Hofovej metódy. Zároveň bol vykonaný aj experiment s endotoxémiou na štúdium Wimovej prirodzenej imunitnej odpovede in vivo. Výsledky ukázali, ako techniky WHM dokážu vyvolať kontrolovanú stresovú odpoveď. Táto odpoveď je charakterizovaná aktiváciou sympatického nervového systému, ktorý, ako to vyzerá, ovplyvňuje prirodzený imunitný systém. Týmto Wim Hof dokázal, že je schopný ovplyvniť svoj autonómny nervový systém.

Článok na stiahnutie (ENG)

2009

Odborný článok: Rozbor a testy krvi počas meditácie a dychových cvičení. New York.

Vedené Dr. K. Kamlerom a G. Stewartom

Zhrnutie: Počas Wimovho pokusu o svetový rekord v pobyte v ľade, úplne zasypaný a oblečený iba v krátkych nohaviciach, Wim prehltol snímač vitálnych funkcií na meranie teploty v jadre tela. Jeho teplota bola na začiatku 37 °C a klesla po 75 minutách na 31,11 °C. Jeho teplota opäť stúpla, čo je pozoruhodné, behom 20 minút na 34,44 °C. Štandardná medicínska dogma vraví, že ak teplota jadra tela raz klesne pod 32,22 °C, telo už nieje schopné sa opäť samé zohriať. Takže, ak nie je dodané žiadne teplo z externého zdroja, teplota bude stále klesať, až pokiaľ človek neumrie na hypotermiu. Avšak Wim dokázal, že je schopný zvýšiť teplotu svojho telesného jadra z 31,11 °C na 34,44 °C s použitím jeho techniky – Wim Hofovej metódy.

Súbor na stiahnutie (ENG)

2007

Odborný článok: Testované vzorky krvi počas meditácie a dychových cvičení vo Feinstein Institute 

Vedené Dr. K. Tracey