Metóda Wima Hofa očami vedy

Dlho sa verilo, že to, čo dokáže Wim Hof, nie je možné. Je to len anomália a nikto iný ako "vyšinutý" holanďan to dokázať nemôže. V roku 2007 bola spravená prvá vedecká analýza vo Feinstein Institute v New Yorku.

V roku 2011 v University Medical Center St. Radboud v Nijmegen (Holandsko) sa začal seriózny výskum. Po viacerých testoch museli vedci pripustiť, že Wim a jeho žiaci sú schopní vedome ovplyvniť autonómny nervový systém. To je niečo, čo sa dovtedy považovalo za nemožné. Toto prelomové zistenie, publikované v prestížnych vedeckých časopisoch PNAS a Nature, zaistilo kredibilitu a rozšírilo zvedavosť vo vedeckej obci.

Tieto štúdie ukázali, že potenciál WHM je obrovský, preto sa o Wima Hofa a jeho metódu začali zaujímať výskumníci a vedci po celom svete. Bolo publikovaných množstvo štúdií o jej priaznivých dopadoch na ľudské telo a ďalšie sľubné štúdie práve prebiehajú.

Metóda Wima Hofa a jej výsledky sú vedecky overené.

PREBIEHAJÚCI VÝSKUM

V súčasnosti výskumné inštitúty po celom svete stále študujú efekty Metódy Wima Hofa. Nižšie môžete nájsť súhrn štúdií, ktoré práve prebiehajú.

Metóda Wima Hofa pomáha ľuďom s poranením miechy

Reade (Centrum pre rehabilitáciu a reumatolģou v Amsterdame) nadväzuje na sľubnú pilotnú štúdiu, skúmajúcu účinky WHM na kvalitu života a zdravie u ľudí s poranením miechy.

Celý článok

Vplyv na duševné zdravie a odolnosť voči stresu

Na Kalifornskej univerzite v San Franciscu (UCSF) prebiehajú merania vplyvu praktikovania Metódy Wima Hofa na duševné zdravie a odolnosti voči každodennému stresu.

https://www.ucsf.edu

2023

Odborný článok: "The positive effects of combined breathing techniques and cold exposure on perceived stress: a randomised trial"

Autori: Cristopher Siegfried Kopplin & Louisa Rosenthal

Zhrnutie: Dvojica vedcov z University of Bayreuth, ktorí sú tiež zanietenými nadšencami metódy Wima Hofa, sa rozhodla využiť svoje znalosti, aby sa pokúsili zistiť, aká účinná je WHM pri znižovaní stresu.

Testované subjekty boli rozdelené do skupín, ktoré robili buď dychové cvičenia, vystavenie chladu alebo oboje. Všetky skupiny vykazovali výrazne nižšie hladiny stresu po 2-týždňovom praktikovaní, avšak výsledky boli najvýraznejšie pre skupinu, ktorá praktizovala dýchanie aj chlad, čo svedčí o synergickom efekte celej metódy.

Celý článok (ENG)

Odborný článok: "Modulation of Pain Sensitivity by a Hyperventilatory Breathing Exercise and Cold Exposure Training"

Autori: J. Zwaag, H. Timmerman, P. Pickkers, M. Kox

Zhrnutie: Štúdia vychádza z predchádzajúceho výskumu uskutočneného v rokoch 2016 a 2013. Tento preukázal, že zdraví jedinci, praktikujúci WHM, mohli vedome aktivovať svoj sympatický nervový systém a znížiť zápalovú odpoveď na endotoxémiu.

Nová štúdia sa konkrétne zamerala na to, či dychové cvičenia WHM a vystavenie chladu môžu ovplyvniť vnímanie bolesti.

Výsledky ukázali, že dychové cvičenia WHM účinne znížili vnímanie bolesti (vyvolanej elektrickým stimulom), na minimálne štyri hodiny. Tréning vystavovania chladu môže tiež znížiť vnímanie bolesti spôsobené ponorením ruky do ľadovej vody.Tieto zistenia opäť naznačujú, že WHM má potenciál ako nová liečebná metóda pre jednotlivcov so zápalovými stavmi.

Celý článok (ENG)

Odborný článok: "The Effect of Mindset and Breathing Exercises on Physical and Mental Health in Persons with Spinal Cord Injury — A Pilot Feasibility Study"

Autori: Sonja de Groot, Frank W. L. Ettema, Christel M. C. van Leeuwen, Wendy J. Achterberg, Thomas W. J. Janssen and Sven P. Hoekstra

Zhrnutie: Malá pilotná štúdia skúmala účinnosť WHM dychových cvičení a nastavenia mysle u ľudí s poranením miechy.

Účastníci zažili viacero pozitívnych fyzických a duševných zmien s celkovým zlepšením spánku, stresu, energie a bolesti v testovanej skupine oproti kontrolnej skupine.

S veľkým potenciálom na zlepšenie výsledkov fyzického a duševného zdravia u pacientov s poranením miechy sa už pracuje na plnohodnotnej následnej štúdii RCT.

Celý článok (ENG)

2022

Odborný článok: "The Effects of Cold Exposure Training and a Breathing Exercise on the Inflammatory Response in Humans: A Pilot Study"

Autori: Jelle Zwaag,  Rick Naaktgeboren, Antonius E van Herwaarden, Peter Pickkers, Matthijs Kox

Zhrnutie: Výskum rozpracováva šúdiu z roku 2014, kde praktikanti WHM boli schopní vôľou aktivovať svoj sympatický nervový systém a znížiť zápalovú odpoveď na endotoxémiu. Výskum hľadal odpovede na 3 otázky: (1) aká kombinácia cvikov WHM je najúčinnejšia pri znižovaní zápalovej reakcie, (2) či prítomnosť Wima má vplyv na výsledok a (3) či je krátke predstavenie WHM porovnateľné s intenzívnejším tréningom.

Výsledky ukázali:

(1) Kombinácia dýchania a vystavovania sa chladu je najúčinnejšia pri znižovaní zápalovej reakcie a zmierňovaní symptómov. (Na rozdiel od samostatného dýchania alebo samostatného vystavovania sa chladu.)

(2) Je jedno kto metódu vyučuje - Wim alebo nezávislý inštruktor.

(3) Žiadny rozdiel vo fyziologických účinkoch nemožno pripísať dĺžke tréningu. Správne techniky teda môžu byť získané v krátkom časovom rozsahu.

Výskum ukazuje, že prvky WHM (kombinácia chladu a dychových cvičení) môžu byť potenciálne použité na liečbu rôznych autoimunitných ochorení vďaka svojmu protizápalovému účinku.

Celý článok (ENG)

2020

Odborný článok: "Involvement of Lactate and Pyruvate in the Anti-Inflammatory Effects Exerted by Voluntary Activation of the Sympathetic Nervous System"

Autori: Zwaag J, Ter Horst R, Blaženović I, Stoessel D, Ratter J, Worseck JM, Schauer N, Stienstra R , Netea MG, Jahn D, Pickkers P, Kox M.

Zhrnutie: Výskum je rozširením štúdie z roku 2014 o účinku WHM na náš sympatický nervový systém a vrodenú imunitnú odpoveď. Štúdia preukázala, že ľudia praktikujúci pravidelne WHM mali (okrem iných) vyššie koncentrácie laktátu a pyruvátu v krvi. Ako sa v štúdii uvádza, tieto zvýšené hodnoty čiastočne prispeli k zvýšeniu protizápalového cytokínu IL-10 a zníženiu prozápalých IL-1beta, IL-6 a TNF alfa. Ukázalo sa, že laktát a pyruvát v dostatočne vysokom množstve spôsobujú protizápalovú reakciu nášho imunitného systému. Takže náš metabolizmus skutočne ovplyvňuje imunitný systém a prostredníctvom WHM ho vieme k tomu iniciovať.  

Celý článok (ENG)

2019

Odborný článok: "Batteling Arthritis" – štúdia o vplyve dychových cviční, vystavovaní sa chladu a meditácie na zmiernenie zápalu a príznakov axiálnej spondylartritídy 

Autori: G. Buijze, M. de Jong, M. Kox, M. van de Sande, D. van Schaardenburg, R. van Vugt, C. Popa, P. Pickkers, D. Baeten - Amsterdam Medical Centre

Zhrnutie: Cieľom štúdie bolo posúdiť, či by praktikovanie WHM mohlo ovplyvniť vrodené imunitné reakcie u pacientov s axiálnou spondylartritídou (chronický reumatický zápal chrbtice). Štúdia primárne skúma bezpečnosť vykonania metódy pre túto skupinu pacientov, ale zamerala sa tiež na zmeny zápalových markerov, prejavy  ochorenia a zmenu kvality života u skúmaných pacientov. Výsledky ukázali, že metódu Wima Hofa je možné u pacientov s axiálnou spondylartritídou bezpečne aplikovať. Tiež sa zistil výrazný pokles hladín zápalových markerov ESR a CRP (biomarkermi aktivity ochorenia), zníženie prejavov choroby a zvýšenie kvality života. Tieto výsledky  naznačujú, že nielen zdraví jedinci dokážu prostredníctvom WHM iniciovať imunitnú odpoveď pri akútnom zápale, ale je to tiež možné aj pri chronických zápaloch.

Celý článok (ENG)

2018

Odborný článok: "Brain Over Body" – štúdia o vedomej regulácii autonómnych funkcií počas vystavenia chladu 

Autori: Muzik, K. Reilly, V. Diwadkar - Wayne State University School of Medicine

Zhrnutie: Štúdia skúma prostredníctvom aktivity mozgu, aký vplyv má mozog a telo na schopnosť odolávať chladu pri praktikovaní WHM. Výsledky poskytujú presvedčivé dôkazy o tom, že hlavnú rolu hrá mozog (CNS). Jasne demonštrujú schopnosť mozgu regulovať reakcie tela na stimuly z okolia. Tento objav by mohol viesť napr. k potenciálnej úlohe WHM ako lieku proti bolesti. 

Celý článok (ENG)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

2015

Kapitola: Biológia dnes (Biology Now) – Endokrinný a imunitný systém – testovanie Icemana

Zhrnutie: Táto kapitola v akademickej vedeckej učebnici používa metódu Wima Hofa a vedu, na ktorej sa zakladá, na vysvetlenie mechanizmov endokrinného a imunitného systému. Tým vytvára známu štúdiu z PNAS (2014) prístupnú každému, koho zaujíma.

Stiahni kapitolu (ENG)

Odborný článok: Štúdia na potvrdenie princípov: Úloha a očakávané výsledky pri tréningovom programe zloženom z meditácie, dychových cvičení a vystavovania sa chladu, pri odpovedi na aplikáciu endotoxínu

Autori: H. van Middendorp, M. Kox, P. Pickkers, A. W. M. Evers - Radboud University Medical Center

Zhrnutie: Po preskúmaní možnosti dobrovoľne ovplyvniť vlastnú fyziologickú stresovú odpoveď na experimentálne vyvolaný zápal, s použitím metódy Wima Hofa v roku 2014, vedci spravili štúdiu na potvrdenie princípu, aby preskúmali úlohu vlastných očakávaní na ovplyvnenie výsledkov. Našli sa indikácie, že všeobecný optimizmus pri očakávanom výsledku je potenciálny determinant na ovplyvnenie autonómnych a imunitných odpovedí na vyvolaný zápal.

Stiahni článok (ENG)

2014

Odborný článok: Dobrovoľná aktivácia sympatického nervového systému a oslabenie prirodzenej imunitnej odpovede u ľudí

Autori: M. Kox, P. Pickkers et al. - Radboud University Medical Center (uverejnené v PNAS)

Zhrnutie: V tomto dokumente sa zhodnocuje vplyv Wim Hofovej metódy na autonómny nervový systém a prirodzenú imunitnú odpoveď. Skupina dvanástich ľudí bola vytrénovaná Wim Hofovou metódou predtým, ako podstúpili experiment na vyvolanie zápalovej reakcie, normálne sa prejavujúcej ako chrípkové príznaky. V porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá nebola trénovaná vo WHM, trénovaná skupina vykázala menej chrípkových príznakov, nižšie hladiny zápalových faktorov a zvýšenú úroveň plazmového epinefrínu. V závere bola trénovaná skupina schopná dobrovoľne aktivovať sympatický nervový systém.

Stiahni článok (ENG)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Odborný článok: Kontrolovaná hyperventilácia po tréningu môže urýchliť výškovú aklimatizáciu (Opis účinkov WHM pri výstupe na Kilimanjaro, 5895 m. n. m.)

Autori: G. Buijze, M. T. Hopman

Zhrnutie: V tomto článku sa opisuje vplyv Wim Hofovej metódy na akútnu výškovú chorobu. Počas expedície na horu Kilimanjaro skupina 26 horolezcov, ktorí boli trénovaní vo WHM, použili dychové techniky ako prevenciu alebo, ak bolo treba, na zvrátenie symptómov akútnej výškovej choroby.

Stiahni článok (ENG)

Odborný článok: Časté vystavovanie sa extrémnemu chladu, hnedý tuk a chladom vyvolaná termogenéza: Štúdia na monozygotických (jednovaječných) dvojčatách

Autori: J. Vosselman, W. D. van Marken-Lichtenbeld - Maastricht University Medical Center

Zhrnutie: Táto štúdia testovala efekty životného štýlu s častým vystavovaním sa extrémnemu chladu na hnedé tukové tkanivo (Brown Adipose Tissue - BAT) a chladom vyvolanú termogenézu (Cold Induced Thermogenesis - CIT). Experiment porovnával Wima Hofa, ktorý je zvyknutý na extrémny chlad, a jeho monozygotické dvojča - brata, ktorý na chlad zvyknutý nie je. Obaja používali dychovú techniku podobnú g-Tummo (dychová technika tibetských mníchov na generovanie tepla). Výsledky nepreukázali signifikantný rozdiel v BAT a CIT medzi oboma subjektmi. Avšak Wimova teplota jadra klesla menej ako u jeho brata a jeho subjektívna reakcia na chlad bola pozitívnejšia. Okrem toho, telesná teplota generovaná oboma bratmi bola výrazne vyššia ako u priemernej osoby. Všetko naznačuje, že dýchanie podobné g-Tummo počas vystavovania sa chladu môže spôsobiť zvýšenú produkciu tepla.

Stiahni článok (ENG)

2012

Odborný článok: Vplyv koncentrácie/meditácie na aktivitu autonómneho nervového systému a vlastnú imunitnú odpoveď: prípadová štúdia

Autori: M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. et al. - Radboud University Medical Center

Zhrnutie: Táto štúdia bola spravená po tom, ako Wim Hof tvrdil, že dokáže ovplyvniť svoj autonómny nervový systém, a tým aj svoju prirodzenú imunitnú odpoveď. Jeho imunitná odpoveď na zápal bola meraná počas 80-minútoveho pobytu v podmienkach, keď mal celé telo zasypané ľadom a robil techniku koncentrácie z Wim Hofovej metódy. Zároveň bol vykonaný aj experiment s endotoxémiou na štúdium Wimovej prirodzenej imunitnej odpovede in vivo. Výsledky ukázali, ako techniky WHM dokážu vyvolať kontrolovanú stresovú odpoveď. Táto odpoveď je charakterizovaná aktiváciou sympatického nervového systému, ktorý, ako to vyzerá, ovplyvňuje prirodzený imunitný systém. Týmto Wim Hof dokázal, že je schopný ovplyvniť svoj autonómny nervový systém.

Článok na stiahnutie (ENG)

2009

Odborný článok: Rozbor a testy krvi počas meditácie a dychových cvičení. New York.

Vedené Dr. K. Kamlerom a G. Stewartom

Zhrnutie: Počas Wimovho pokusu o svetový rekord v pobyte v ľade, úplne zasypaný a oblečený iba v krátkych nohaviciach, Wim prehltol snímač vitálnych funkcií na meranie teploty v jadre tela. Jeho teplota bola na začiatku 37 °C a klesla po 75 minutách na 31,11 °C. Jeho teplota opäť stúpla, čo je pozoruhodné, behom 20 minút na 34,44 °C. Štandardná medicínska dogma vraví, že ak teplota jadra tela raz klesne pod 32,22 °C, telo už nieje schopné sa opäť samé zohriať. Takže, ak nie je dodané žiadne teplo z externého zdroja, teplota bude stále klesať, až pokiaľ človek neumrie na hypotermiu. Avšak Wim dokázal, že je schopný zvýšiť teplotu svojho telesného jadra z 31,11 °C na 34,44 °C s použitím jeho techniky – Wim Hofovej metódy.

Súbor na stiahnutie (ENG)

2007

Odborný článok: Testované vzorky krvi počas meditácie a dychových cvičení vo Feinstein Institute 

Vedené Dr. K. Tracey