Vyhlásenie o autorských právach

Na základe Zákona o autorských právach a právach s nimi súvisiacimi č. 185/2015 Z.z., firma Ascent s.r.o. vyhlasuje, že je duševným vlastníkom a autorom  BASE systému na prácu so stresom a vyhorením a tiež obsahu webovej stránky www.viktorschiller.sk.

Autor diela spoločnosť Ascent, s.r.o., ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 185/2015 Z.z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.