Sledujete webinár

Eliminácia stresu a vyhorenia

Ak máte k tejto téme akékoľvek otázky, dávam vám do pozornosti skupinu na facebooku -  BASE systém - na prácu so stresom a vyhorením,
v nej sa problematike eliminácie stresu a vyhorenia venujeme.

Tam je priestor na vaše otázky a tam vám na ne aj odpoviem.