Záznam webinára - dostupný do 24. januára 2023, 24:00 hod.

Eliminácia stresu a vyhorenia

Zaujíma vás problematika stresu a vyhorenia? Chcete sa niečo opýtať? Prihláste
do  špecializovanej facebookovej skupiny "BASE systém - na prácu so stresom a vyhorením". 

Chcete aj vy skoncovať s vyhorení?

Prihláste sa na 6-týždňový kurz BASE 1 - Eliminácia syndrómu vyhorenia.