Wim Hofova Metóda

Získajte praxou overené techniky a cvičenia, ktoré posúvajú život v ľudskom tele na inú úroveň. Wima Hofa Metóda je vedecky podložená a celosvetovo populárna metóda založená na jednoduchej kombinácii špeciálneho dýchania, koncentrácie a postupného vystavovania sa chladu, výsledkom je vaša silnejšia, zdravšia a odolnejšia verzia.

Celodenný

SKUPINOVÝ

Všetko o základných piliéroch WHM - dýchaní, sústredení a vystavovaní sa chladu prakticky aj teoreticky.

99 €82,50 € bez DPH

Celodenný

INDIVIDUÁLNY

Preniknete rýchlejšie a intezívnejšie do základných piliéroch WHM - dýchaní, sústredení a vystavovaní sa chladu.

238 €198,34 € bez DPH

10 týždňový

SKUPINOVÝ

Spoznáte a na vlastnej koži ochutnáte vplyv Wim Hofovej metódy. Výsledkom bude vaša postupná premena tela a mysle.

299 €249,17 € bez DPH

10 týždňový

INDIVIDUÁLNY

Hlbšie a rýchlejšie preniknete do všetkých techník Wim Hofovej metódy. Výsledkom bude vaša silnejšia a zdravšia verzia.

599 €499,17 € bez DPH

4 dni + Chopok

SKUPINOVÝ

Zážitkový kurz určený pre pokročilých. 4 dňový pobyt s výstupom na Chopok sa sústredí na termogenézu a cvičenia, ktoré sa vám vryju do pamäti

300 €250 € bez DPH

Konzultácie

INDIVIDUÁLNE

Hodinové sedenie určené pre absolventov kurzov Wim Hofovej metódy, na ktorom konzultujeme techniky podľa požiadaviek klienta. 

50 €41,67 € bez DPH