Individuálne konzultácie

pre absolventov kurzov Wim Hofovej metódy

Potrebujete prebrať techniky, princípy alebo svoje špecifické požiadavky, ktoré sa počas praktizovania metódy objavili?

Príďte sa poradiť so mnou

Konzultácie sa môžu týkať teoretických znalostí, princípov, na ktorých metóda funguje, zdravotných účinkov, ale aj praktických cvičení.

Konzultácie v žiadnom prípade nenahrádzajú kurz, preto sú určené iba absolventom.

Oživte svoje vedomosti a techniky Wim Hofovej metódy

CENA


50 € / h

Dohodni si svoju konzultáciu