Skleróza multiplex (SM)

Po zverejnení čiastkových výsledkov v sociálnych médiách, ktoré sme dosiahli v spolupráci s klientom s diagnózou SM, sa zdvihla vlna záujmu o to, čo a ako robíme. Na tejto stránke je  súhrn informácií, ktorý vám poskytne základný prehľad.

Vzhľadom na ochranu osobných údajov neuvádzam mená doktorov ani klientov.

Genéza v skratke:

 • V roku 2015 som sa dozvedel, že pacientovi v UK s diagnostikovanou najagresívnejšou formou SM, sa podarilo postupne zmierniť ochorenie, a behom dvoch rokov dostať SM do bezpríznakového štádia. (Na vlastné riziko odmietol už od začiatku lieky kvôli vedľajším príznakom.) Ustúpila pohybová paralýza a porucha videnia, na MR vyšetrení nebola viditeľná žiadna lézia. (Požiadal som o lekárske správy, aby to bolo podložené tvrdenie.) Zisťoval som, ako to spravil, aké techniky použil, a všetko s tým súvisiace.
 • V roku 2016 som prišiel prvý krát do styku s klientom so SM a informácie som sprostredkoval ďalej.
 • V roku 2017 bolo klientov viac, tak sme vytvorili skupinu na komunikáciu a sledovanie výsledkov. Nekontroloval som podrobne, kto skúša metodiku a do akej miery sa drží odporúčaní. Zatiaľ to boli klienti s miernymi prejavmi ochorenia. Skupina slúžila na výmenu informácií.
 • V 2018 ma kontaktoval klient so SM, kde sa choroba prejavovala už vážnejšie. Pohybová paralýza polovice tela, kŕče, tŕpnutie celého tela, zdvojené a zahmlené videnie. Väčšinu času na lôžku. Keď sme sa prvý krát stretli na bratislavskej vlakovej stanici, musel som mu ísť pomôcť, pretože nebol schopný prejsť z nástupišťa k autu. Porozprávali sme sa o všetkom, čo som dovtedy vedel, a začal doma praktikovať cvičenia, postupne upravil celý životný štýl. Lekárska správa z 2018 je nižšie na ľavej strane obrázku.
 • Tento rok, teda 2019, ma kontaktoval so skvelou správou, že po 14 mesiacoch cvičenia ukázalo vyšetrenie MR znížený počet lézií (na presné vyjadrenie čakám od neurológa). Na vlastné riziko odmietol už od začiatku lieky kvôli vedľajším príznakom. (Toto určite neodporúčam.) K dnešnému dňu úplne ustúpila paralýza pohybového aparátu, videnie sa vrátilo do normálu a tŕpnutie ostalo iba na jednej ruke, druhej iba občasne. Vrátil sa aj do normálneho zamestnania.

Aká je metodika?

Veľa ľudí sa ma pýta, ako je to možné, čo robili? Na to nie je úplne ľahké odpovedať, pretože bolo robených viacero metód súčasne a ťažko na prvý pohľad povedať, čo presne funguje a akým spôsobom. Takže poďme postupne:

 1. Wim Hofova metóda (protizápalové účinky)
 2. Diéta Dr. Jelinka (strava zložená tak, aby nepodporovala zápalové procesy)
 3. BASE System (protistresové techniky, regenerácia a zmena životného štýlu)
 4. Taoistická joga (techniky na zachovanie energie a obmedzenie únavy, pohybové cviky)
 5. BPP - bazálne posturálne programy podľa J. Čápovej (rehabilitácia pohybového aparátu)
 6. Rehabilitačné cvičenia (rehabilitácia pohybového aparátu)

Ako vidíte, je toho naozaj veľa a stíhať všetko denne cvičiť a dodržiavať nie je ľahké. Preto zatiaľ ani nikomu nevravím, čo všetko treba robiť. Som presvedčený, že funkčných vecí je tam iba zopár. Wim Hofovu metódu, BASE System a Taoistickú jogu vyučujem, ostatné techniky boli externé.

Čo ďalej?

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky plánujeme nasledovný postup.

 • 12/2019 osloviť neurológov, pracujúcich v oblasti SM na spoluprácu a konzultáciu dosiahnutých výsledkov
 • 03/2020 vytvoriť z použitých techník zjednodušený protokol a praktický systém
 • 06/2020 vytvoriť metodiku a spustiť štúdiu na dokázanie účinkov, vytvoriť skupinu 50 účastníkov
 • 06/2021 vyhodnotiť výsledky po 12 mesiacoch
 • 06/2022 vyhodnotiť výsledky po 24 mesiacoch
 • 08/2022 zverejniť protokol a začať ho vyučovať

Od januára 2020 otvoríme v Bratislave centrum s plným vybavením na prax všetkých metód, ktoré sa týkajú SM. Tiež plánujeme usporiadať prednášky s lekármi aj praktikujúcimi klientmi, aby vznikol priestor na diskusiu. Ak chcete byť informovaný o termínoch prednášok, prosím, zaregistrujte sa nižšie pomocou formulára.

Ako môžem začať?

Chápem, že ak máte SM, nechce sa vám asi čakať do 2022 na potvrdenie funkčnosti protokolu lekármi. Zatiaľ vám viem ponúknuť kurzy na WHM, BASE System (stres a vyhorenie), taoistickú jogu a konzultácie ohľadom diéty. Na naučenie stačia 1-dňové kurzy, ak chcete ísť do hĺbky, odporúčam 10-týždňové kurzy (sú iba v Bratislave). Predpokladám, že do 06/2020 bude vypracovaný protokol na SM podľa funkčných princípov v jednotlivých metódach a spravíme skúšobný kurz. Na ten sa vám, podľa mňa, oplatí počkať.

Chcete viac informácií?

Čiastkové informácie a novinky uverejňujem na Facebookovom profile, môžete ma tam sledovať a mať aktuálne info. (Kliknite na Páči sa mi a budú vám chodiť novinky.)

Kliknite tu: https://www.facebook.com/ViktorSchiller.sk/

Ak chcete konzultovať informácie, funguje aj verejná skupina, ktorá však nie je výhradne o SM.

Kliknite tu: https://www.facebook.com/groups/ViktorSchiller/

Ak máte záujem ostať informovaný o všetkých zmenách, môžete sa zaregistrovať na odber noviniek a informácií o SM. Táto databáza bude tiež slúžiť na oslovenie ľudí so SM na zaradenie do skúšobnej skupiny.